کلر Chlore | فروش کلر | خرید Chlore | خرید کلر

خرید کلر | Chlore | فروش کلر

کلر | Chlore | فروش کلر | خرید Chlore | خرید کلر

کلر | Chlore | فروش کلر | خرید Chlore | خرید کلر

فرمول شیمیایی کلر : Cl2

آنالیز : خلوص 99.99%

کلر چیست؟

کلر عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۱۷ و نماد Cl است. این ماده در فرم عنصری خود تحت شرایط استاندارد، اکسیدکننده قوی است که برای سفید کردن پارچه‌ و به عنوان ضدعفونی‌ کننده رایج برای بهداشت استخرهای شنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده دو و نیم مرتبه از هوا سنگین تر، دارای بوی خفه‌کننده و بسیار سمی است. کلر در نمک‌ طعام و ترکیبات دیگر به مقدار زیاد در طبیعت وجود دارد.

کاربرد در صنعت :

برای ضدعفونی وسایل

برای تصفیه کردن آب استخر

از ترکیبات آن در خشک شویی

در برخی شیوه های آتش در ساختن مواد گندزدا و میکروب کش

در صنعت کاغذ سازی، در صنعت رنگسازی

همچنین ترکیبی از آن با اکسیژن و پتاسیم در آتش بازی و تهیه کبریت بی خطر به کار می‌رود.

این گاز را به دو راه می‌توان به صورت کلر مایع در آورد:

1- عمل تبرید: یعنی آن را تحت تأثیر برودت شدید قرار دهیم.

2- عمل تراکم: یعنی این گاز را تحت شرایطی درهم می فشرند.

این گاز برای سفید کردن اجسام و نیز برای تهیه گرد رنگبری بکار می‌رود .

کلر مایع را به وسلیه تانکرهای مخصوص یا درون استوانه های آهنی حمل و نقل می کنند.

افزودن یک دیدگاه